Wzór umowy na zarządzanie transportem – jak ją wypisać?

Wzór umowy na zarządzanie transportem – jak ją wypisać?

22 września 2021 0 przez adminpolecanko

Umowa na zarządzanie transportem, która jest określana także jako użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych, jest zawierana po to, aby przekazać zarządzanie operacjami transportowymi w firmie innej osobie. Jak ją przygotować?

Co to jest umowa na zarządzanie transportem?

Nie każda firma posiada specjalistę w dziedzinie zarządzania operacjami transportowymi. W takiej sytuacji może ona zdecydować się na jego zatrudnienie. Zastosowanie ma wtedy umowa na zarządzanie transportem.

W ramach umowy tego typu zleceniobiorca, czyli zarządzający zajmuje się prowadzeniem procesów zarządzania transportem w firmie, za co otrzymuje wynagrodzenie. Właściciel firmy, który najczęściej jest w tym przypadku zleceniodawcą, może poprawić efektywność działania obszaru transportu.

Najczęściej umowa na zarządzanie transportem ma charakter umowy B2B, czyli każda ze stron prowadzi wtedy działalność gospodarczą.

Jakie elementy musi zawierać umowa na zarządzanie transportem?

Wzór umowy na zarządzanie transportem musi zawierać określone elementy, które określają prawa i obowiązki stron.

Umowa na zarządzanie transportem powinna zawierać poniższe dane:

  • Dane stron – zleceniodawcy i zleceniobiorcy.
  • Przedmiot umowy – wyznaczenie zakresu zadań oraz obowiązków stron.
  • Wynagrodzenie za świadczenie usług.
  • Czas trwania umowy.
  • Zapisy o odpowiedzialności i prawach do reprezentacji firmy.
  • Oświadczenia stron – dotyczące spełnienia odpowiednich wymogów, w tym w ramach rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady nr 1071/2009.
  • Inne informacje – klauzula poufności, informacje o zakazie konkurencji, przetwarzaniu danych osobowych.

Przykładowy, gotowy wzór umowy: https://porady.prawne.online/produkt/umowa-na-zarzadzanie-transportem-wariant-b2b/